Job s

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

  • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – การตลาดเนื้อหาเป็นองค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาดเกือบทุกชนิด เพราะในการตลาดดิจิทัลนั้นต้องใช้เนื้อหาเป็นเครื่องมือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับ SEO การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การเพิ่มโฆษณาบน Facebook การใช้ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด ฯลฯ พวกเขาล้วนต้องการการตลาดด้วยเนื้อหาเป็นวิธีการทั้งหมด

  • เราต้องการอะไรจากคุณ -เราไม่มสนว่าคุณจบไรมาขอแค่มีความสามารถที่เขียนบทความที่เข้าใจและมีความเข้าใจกับคอนเท้นที่จะคิดเขียนขึ้นมานั้นเอง

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ – หน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของ content reviewer นั้นมีความสามารถมีความรับผิดชอบในการอ่านหรือว่าเขียนโค้ดเขียนรีวิวสินค้าได้ดีในระดับที่ว่าลูกค้าให้ความสนใจสินค้านั้นเองและที่สำคัญอธิบายลายละเอียให้เข้าใจได้อย่างถี่ถ้วนและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของเราได้ดีนั้นเอง

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

  • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – CSS ช่วยให้เราจัดระเบียบและจัดรูปแบบหน้าเว็บเพื่อให้ดูดี นอกจากพื้นฐานการเปลี่ยนสีฟอนต์ ความกว้าง และความสูงแล้ว ยังมีเทคนิคอื่นๆ มีอะไรอีกมากมายที่คุณต้องรู้ เพราะทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครฟอร์แมตเว็บไซต์ด้วยรูปภาพอีกแล้ว เพราะมันกินทรัพยากร โหลดช้า และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย.

  • เราต้องการอะไรจากคุณ -เราต้องการคนที่มีความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดที่จะเขียนขึ้นมาและมีความเข้าใจภาษาโปรแกรมเมอร์ได้อย่างดี

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ – หากมีการเปลี่ยนแปลงงานควรแก้ไขตามความเห็นของผู้เขียนเว็บไซต์ การทำงานที่นี่เน้นรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของเราได้หากดีกว่า

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

  • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เราได้เข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันได้ก้าวไปสู่อินเทอร์เน็ต เรียกได้ว่า ดิจิทัลได้แทรกซึมเข้ามาแทบจะทุกส่วนในชีวิตประจำวันของเรา หนังสือพิมพ์ที่เรามักจะอ่าน จะเป็นข่าวออนไลน์ที่ดูได้ทันทีบนมือถือ หนังสือที่เราซื้อจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น e-books หรือโปสเตอร์ตามท้องถนน ในจอแอลอีดี

  • เราต้องการอะไรจากคุณ – เราต้องการหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตรงต่อเวลางานนั้นเองและมีความสามารถในการทำการตลาดที่ดี

  • หน้าที่ความรับผิดชอบ – วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และเรียนรู้วิธีการขายสินค้า สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในทุกคน